Zverejnenie mena zapisovateľky

O B E C     K R Á S N O V C E

 

            V súlade  s § 169 ods. 6  zákona SNR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola starostom obce vymenovaná zapisovateľka miestnej volebnej komisie v Šamudovciach pre voľby do orgánov samosprávy obce Šamudovce v roku 2018:

Zapisovateľka Miestnej volebnej komisie v Krásnovciach

 

Pani                        Ľudmila Haraščáková

sídlo:                      Obecný úrad Krásnovce

tel. číslo:               056/6422892, 0918630991

e-mail:                   krasnovce@minet.sk