Zoznam odstupujúcich kandidátov

Zoznam kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Krásnovciach, ktorí sa vzdali kandidatúry

 

Volebný obvod č.1

č.4 Simona Paľovčíková JUDr., 29 rokov, policajtka, Hlas – sociálna demokracia

 

Údaje o kandidátoch, ktorí sa vzdali kandidatúry a údaje o kandidátoch, ktorých kandidatúru odvolala politická strana alebo koalícia zostávajú na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada