Zmluva o vykonávaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby

Zmluva č.1/2014 o vykonávaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby v rozsahu §30a ods.5 zákona č.355/2007 Z.z.

Ing. Vladimír Tkáč

Suma: 10€ mesačne

Premarin 0.625mg Zmluva