Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“

Zmluva č. 317/2019 o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“
100€ štvrťročne  po dobu 1 roka
Ing. Ján Kočiš BEPOP, IČO 45 005 168

> Dokument na stiahnutie