Zmluva o poskytovaní architektonických služieb

Záväzok architekta na vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) pre projekt s názvom: PD Materská škôlka obce Krásnovce, obce Krásnovce

Poskytovateľom architektonických služieb: H2A | architects s.r.o., Lipová 11, Michalovce
Objednávateľ: Obec Krásnovce
Hodnota: 26 760,-€

Dokument na stiahnutie