Zmluva o poskytnutí

Zmluva o poskytnutí – IR ÚPVS Registratúra© (Integračné rozhranie pre komunikáciu s Ústredným portálom verejnej správy)
Nadobúdateľ: Obec Krásnovce
Poskytovateľ: TOPSET Solutions s.r.o., Stupava, IČO 46919805
Nadobúdacia cena: 312€
Cena za implementáciu: 144€
Cena za inštaláciu a školenie: 48€/hod
Ročný poplatok od roku 2021 vrátane: 312€

Dokument na stiahnutie