Zmluva o poskytnutí služby

Jednorázové vystúpenie folklórnej skupiny v programe „Letné dedinské slávnosti – 2019“
350,- €
Mgr. Daniel Hulaj

> Zmluva