Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  na podporu záujmového vzdelávania na školský rok 2014/2015

Mesto Michalovce
Mestský urad v Michalovciach

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania za obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015 vo výške 27,- €/ 1 dieťa dotácia celkom : 216€. ( Dotácia v meste Michalovce podľa VZN č.170/2014 je na rok 2015 vo výške 55,20 €/ dieťa)
doxycycline price

Zmluva buy Indocin online