Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov ZŠ Krymská

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania za obdobie 1.1.2019 – 30.6.2019
37,20 €
ZŠ Krymská 15, Michalovce

> Dokument na stiahnutie