Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie prvý polrok 2018
62.- € na žiaka
Základná škola Michalovce Krymská 5

> Zmluva na stiahnutie