Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie prvý polrok 2017
62.- € na žiaka
Základná škola Michalovce Okružná, Základná škola T.J. Mousona

> Zmluva