Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.NAFTA/29/2016
1000 €
Nadácia SPP, Bratislava
finančný príspevok na projekt Kultúrne a športové podujatia v obci v roku 2016

Zmluva Nadácia SPP