Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č.2023/NAF019

Poskytovateľ: Nadácia EPH, Plátennícka 19013/2 82109 Bratislava – mestská časť Ružinov

Prijímateľ: Obec Krásnovce

Hodnota: 1 000,00 €

Názov projektu: Osadenie ekologického osvetlenia

Dokument na stiahnutie