Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – „Úprava oddychových zón pri Kultúrnom dome“
Poskytovateľ: Nadácia EPH
Príjemca: Obec Krásnovce
Príspevok: 1000€

Dokument na stiahnutie