Zmluva o odstúpení územia

Zmluva o odstúpení územia a majetkoprávnom vysporiadaní obcí Šamudovce, Krásnovce a Lastomír
bez náhrady
Obce Šamudovce, Krásnovce a Lastomír

> Zmluva