Zmluva o dielo č.1/2016

Zníženie energetickej náročnosti stávajúcich svietidiel verejného osvetlenia v obci Krásnovce
6625,32  €
Ing. Jaroslav Ďurovčík – DELI

Zmluva DELI