Zmluva na dodávku druhotných surovín

Kúpna zmluva s prílohou na dodávku druhotných surovín
Ceny budú upravované podľa vývinu cien na domácom a zahraničnom trhu.
STAFER, s.r.o., Priemyselná 7, Michalovce

> Zmluva na stiahnutie