Záznam z vyhodnotenia ponúk – Detské ihrisko obec Krásnovce

Záznam z vyhodnotenia ponúk – Detské ihrisko obec Krásnovce

Úspešný uchádzač : Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01  Trenčín

Návrh na plnenie kritéria, cena s DPH : 8 500,00 EUR

> Dokument na stiahnutie