VZN o určení výšky príspevkov za pobyt v materskej škole

VZN Číslo 1/2023 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole, v školskej jedálni v Krásnovciach

Dokument na stiahnutie