Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedené formou verejnej vyhlášky

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 10.7.2020

> Dokument na stiahnutie