Výzva na predkladanie ponúk – Detské ihrisko obec Krásnovce

Výzva na predkladanie ponúk – Detské ihrisko obec Krásnovce

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 7 475,84 EUR

Lehota na predloženie ponúk : 20.08.2019 do 10.00 hod

> Dokumenty na stiahnutie