Výsledky volieb do samosprávy obce Krásnovce

523 zapísaných voličov
400 vydaných obálok
400 odovzdaných obálok
396 platných hlasovacích lístkov

 

ÚČASŤ VOLIČOV  76,48 %

 

POČET A PODIEL PLATNÝCH HLASOV PRE KANDIDÁTOV NA STAROSTU :

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

> Zápisnica na stiahnutie