Výsledky komunálnych volieb 2014


VÝSLEDKY  VOLIEB  DO   ORGÁNOV  SAMOSPRÁVY

konané dňa 15.11.2014

Starosta obce: MVDr.Tibor Kostovčík   – 316  platných hlasov

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

 1. MUDr. Oľga Smaržíková                    212      platných hlasov
 2. Ján Paľovčík                                           158      platných hlasov
 3. František Varga                                     138      platných hlasov
 4. Marek Plutko                                          132      platných hlasov
 5. Anna Šulofová                                       125       platných hlasov

Kadidáti na starostu obce, ktorí neboli zvolení:

Mgr. Marián Hrinda                         počet platných hlasov         44

Ing. Anna Fedorová                          počet platných hlasov         39

___________________________________________________________________________

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

1.Ing. Viera Želinská                                     počet platných hlasov  104

 1. Slávka Hujdičová                                       počet platných hlasov  84
 2. PaedDr.Marián Andrišov                       počet platných hlasov  82
 3. Marek Kičinka                                            počet platných hlasov  82
 4. Propranolol best prices Tomáš Lešanič                                            počet platných hlasov  81
 5. Michal Andrejko                                        počet platných hlasov  80

7 .Michal Seňko                                              počet platných hlasov    76

 1. Ing. Eva Balberčáková PhD.                   počet platných hlasov    63
 2. Bohuš Paulov                                               počet platných hlasov    58
 3. Mária Čižmárová                                        počet platných hlasov    54
 4. buy albuterol online

 5. Michal Šipoš                                                 počet platných hlasov    51
 6. Erik Fedor                                                     počet platných hlasov    47
 7. Silvia Kolesárová                                        počet platných hlasov    46
 8. Martin Mitro                                                počet platných hlasov    38

purchase orlistat