Voľby 2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v KRÁSNOVCIACH

Obec KRÁSNOVCE uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

1. Eva Balberčáková, Ing. PhD., 43r., vedúca odboru bezpečnosti, HLAS-sociálna demokracia
2. Marek Bodnár, Ing., 49r., IT špecialista, SMER-sociálna demokracia
3. Martin Kravec, 47r., vedúci skladu, SMER-sociálna demokracia
4. Simona Paľovčíková, JUDr., 29r., policajtka, HLAS-sociálna demokracia
5. Marek Plutko, 51 r., majster výroby, SMER-sociálna demokracia
6. Maroš Popik, 45r., logistik, HLAS-sociálna demokracia
7. Vladimíra Popiková, Mgr., 37r., učiteľka, HLAS-sociálna demokracia
8. Oľga Smaržiková MUDr., 59r., lekárka, SMER-sociálna demokracia
9. František Varga, 61 r., vedúci dopravy, SMER-sociálna demokracia
10. Jozef Varga Ing., 36r., referent, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov

V Krásnovciach dňa 5.9.2022