Voľby 2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

PRE VOĽBY STAROSTU OBCE

KRÁSNOVCE

 

Obec KRÁSNOVCE uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce,

Miloš Hujdič, Ing., 44 rokov, inžinier vývoja a výskumu, Hlas-sociálna demokracia

Tibor Kostovčík, MVDr., 64 rokov, starosta obce, SMER – sociálna demokracia

V Krásnovciach dňa 5.9.2022