Súčastnosť

V súčasnosti je v obci zastúpené aj súkromné podnikanie v obchode, v službách a na úseku poľnohospodárstva.

Nezastupiteľné miesto v kultúrnom živote obce majú každoročne konajúce sa spoločenské udalosti, ktoré už majú svoju tradíciu sú to: Stavanie mája, Hurá prázdniny, Futbalový turnaj O pohár starostu obce, Uvítanie detí do života, MDD v materskej škole, Strieborné večery – stretnutie dôchodcov, Vianočné stretnutie, Vítanie Nového roka, zájazd do Poľska a ďalšie.

I napriek tomu, že v našej obci nie je vybudovaný žiadny chrám, zastúpenie tu má rímsko aj gréckokatolícka cirkev, pravoslávna, evanjelická a reformovaná cirkev.

Vzhľadom k tomu, že naša obec sa nachádza v blízkosti okresného mesta Michalovce, je záujem zo strany mladých rodín o výstavbu nových rodinných domov v lokalite Dolné záhumienky, ktorá bola vytvorená pre tento účel, ale aj v iných častiach obce.