Služba o poskytnutí služby č.20/11/2017/SD

Služba o poskytnutí služby č.20/11/2017/SD – Výkon občasného stavebného dozoru na stavbu s názvom: Kultúrny dom v obci Krásnovce – I. etapa

odmena 1390,80 €

TEKTONIKA s.r.o., Stropkov

> Zmluva