PLÁN zberu separovaného odpadu v roku 2022

P L Á N
zberu separovaného odpadu v roku 2022

v obci Krásnovce

Dňa: 18.1.2022
15.2.2022
15.3.2022
12.4.2022
10.5.2022
7.6.2022
6.7.2022
2.8.2022
6.9.2022
4.10.2022
8.11.2022
6.12.2022