Oznam o utvorení volebných obvodov

OBEC KRÁSNOVCE

o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
29. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Krásnovciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 3/2022 zo dňa 15.6.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo V Krásnovciach bude mať 5 poslancov, ktorí sa budú  voliť v 1 volebnom obvode.

V Krásnovciach dňa 16.6.2022