Oznam o určení počtu obyvateľov

OZNÁMENIE

o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
29. októbra 2022

Obec KRÁSNOVCE
podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb (10.6.2022) do orgánov samosprávy v Obci Krásnovce je 639 obyvateľov.

V Krásnovciach dňa 15.6.2022