Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prevod vlastníckych práv z dôvodu, že na Predmete kúpy sú postavené čerpacie stanice verejnej kanalizácie

>Kúpna zmluva