Jednorázové vystúpenie folklórnej skupiny

Zmluva  na Jednorázové vystúpenie folklórnej skupiny na letných slávnostiach obce
400,- €
Mgr. Daniel Hulaj

> Zmluva