Informačná povinnosť

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – OBEC KRÁSNOVCE

PRÍLOHA K VYHLÁSENIU – OBEC KRÁSNOVCE

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – MATERSKÁ ŠKOLA

PRÍLOHA K VYHLÁSENIU – MATERSKÁ ŠKOLA