Grafická časť územného plánu obce

01-LSKŠ_Širšie vzťahy

02-LSKŠ_Záujmové územie

03-K_Komplexný výkres

04-K_Dopravné vybavenie

05-K_Vodné hospodárstvo

06-K_Energetika a spoje

07-K_Záber PF

08-LSKŠ_Ochrana prírody