Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti č.2023/2

Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti LV č.1073
Účastník č.1: Obec Krásnovce
Účastník č.2: Beata PAULOVÁ, Krásnovce

> Dokument na stiahnutie