Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti č. 2023/1

Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti LV č.691
Účastník č.1: Obec Krásnovce
Účastník č.2: Ján PAULO, Krásnovce
Účastník č.3: Ing. Anna Trávničková, Košice

> Dokument na stiahnutie