Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi – aplikácia

Dohoda č.20/42/012/2 o pomoci v hmotnej núdzi – aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi do praxe
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Saleziánov 1, Michalovce

> Dokument na stiahnutie