Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi – aktivácia

Dohoda č.21/42/012/9 o pomoci v hmotnej núdzi – aktivácia plnoletých členov domácnosti
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Saleziánov 1, Michalovce

> Dokument na stiahnutie