Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi – aktivácia

Dohoda č.22/42/012/5 o pomoci v hmotnej núdzi – aktivácia plnoletých členov domácnosti
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Saleziánov 1, Michalovce

> Dokument na stiahnutie