Celopološné testovanie na COVID-19, 2. kolo

 

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci

Krásnovce

Miesto testovania: Kultúrny dom

Dátum testovania:  sobota 07.11.2020 a nedeľa 08.11.2020

Čas testovania:

08:00  hod – 12:00 hod         12:00 hod – 13:00 hod prestávka
13:00 hod – 17:30 hod          17:30 hod – 18:00 hod prestávka
18:00 hod – 20:00 hod

Čo si treba k testovaniu doniesť:

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz

Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca

Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii  spolu s občianskym preukazom )

Odporúčania k organizácii testovania:

Odporúčame občanom,  aby prichádzali podľa poradia čísla domov:                  

07.10.2020 od 08:00 hod do 12:00 hod   číslo domu 1 až 50
                     od 13:00 hod do 20:00 hod    číslo domu 51 až 120

08.11.2020 od 08:00 hod do 12:00 hod    číslo domu 121 až 180
                     od 13:00 hod do 20:00 hod    číslo domu 181 až 212

Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčané dni a čas,  čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti,  môžete prísť na testovanie v iný čas a iný deň.

Počas testovacích dní bude k dispozícii webová stránka obce: www.krasnovce.eu na ktorej bude možné zistiť počet čakajúcich na testovanie prostredníctvom web kamery

Pri testovaní budú uprednostnení občania s trvalým pobytom v Krásnovciach.