Zoznam odstupujúcich kandidátov

Zoznam kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Krásnovciach, ktorí sa vzdali kandidatúry

 

Volebný obvod č.1

č.4 Simona Paľovčíková JUDr., 29 rokov, policajtka, Hlas – sociálna demokracia

 

Údaje o kandidátoch, ktorí sa vzdali kandidatúry a údaje o kandidátoch, ktorých kandidatúru odvolala politická strana alebo koalícia zostávajú na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada

Voľby 2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

PRE VOĽBY STAROSTU OBCE

KRÁSNOVCE

 

Obec KRÁSNOVCE uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce,

Miloš Hujdič, Ing., 44 rokov, inžinier vývoja a výskumu, Hlas-sociálna demokracia

Tibor Kostovčík, MVDr., 64 rokov, starosta obce, SMER – sociálna demokracia

V Krásnovciach dňa 5.9.2022

Voľby 2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v KRÁSNOVCIACH

Obec KRÁSNOVCE uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

1. Eva Balberčáková, Ing. PhD., 43r., vedúca odboru bezpečnosti, HLAS-sociálna demokracia
2. Marek Bodnár, Ing., 49r., IT špecialista, SMER-sociálna demokracia
3. Martin Kravec, 47r., vedúci skladu, SMER-sociálna demokracia
4. Simona Paľovčíková, JUDr., 29r., policajtka, HLAS-sociálna demokracia
5. Marek Plutko, 51 r., majster výroby, SMER-sociálna demokracia
6. Maroš Popik, 45r., logistik, HLAS-sociálna demokracia
7. Vladimíra Popiková, Mgr., 37r., učiteľka, HLAS-sociálna demokracia
8. Oľga Smaržiková MUDr., 59r., lekárka, SMER-sociálna demokracia
9. František Varga, 61 r., vedúci dopravy, SMER-sociálna demokracia
10. Jozef Varga Ing., 36r., referent, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov

V Krásnovciach dňa 5.9.2022

1 2 3 4 5 13