Zoznam odstupujúcich kandidátov

Zoznam kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Krásnovciach, ktorí sa vzdali kandidatúry

 

Volebný obvod č.1

č.4 Simona Paľovčíková JUDr., 29 rokov, policajtka, Hlas – sociálna demokracia

 

Údaje o kandidátoch, ktorí sa vzdali kandidatúry a údaje o kandidátoch, ktorých kandidatúru odvolala politická strana alebo koalícia zostávajú na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada

Voľby 2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

PRE VOĽBY STAROSTU OBCE

KRÁSNOVCE

 

Obec KRÁSNOVCE uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce,

Miloš Hujdič, Ing., 44 rokov, inžinier vývoja a výskumu, Hlas-sociálna demokracia

Tibor Kostovčík, MVDr., 64 rokov, starosta obce, SMER – sociálna demokracia

V Krásnovciach dňa 5.9.2022

Voľby 2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v KRÁSNOVCIACH

Obec KRÁSNOVCE uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

1. Eva Balberčáková, Ing. PhD., 43r., vedúca odboru bezpečnosti, HLAS-sociálna demokracia
2. Marek Bodnár, Ing., 49r., IT špecialista, SMER-sociálna demokracia
3. Martin Kravec, 47r., vedúci skladu, SMER-sociálna demokracia
4. Simona Paľovčíková, JUDr., 29r., policajtka, HLAS-sociálna demokracia
5. Marek Plutko, 51 r., majster výroby, SMER-sociálna demokracia
6. Maroš Popik, 45r., logistik, HLAS-sociálna demokracia
7. Vladimíra Popiková, Mgr., 37r., učiteľka, HLAS-sociálna demokracia
8. Oľga Smaržiková MUDr., 59r., lekárka, SMER-sociálna demokracia
9. František Varga, 61 r., vedúci dopravy, SMER-sociálna demokracia
10. Jozef Varga Ing., 36r., referent, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov

V Krásnovciach dňa 5.9.2022

Oznam o určení počtu obyvateľov

OZNÁMENIE

o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
29. októbra 2022

Obec KRÁSNOVCE
podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb (10.6.2022) do orgánov samosprávy v Obci Krásnovce je 639 obyvateľov.

V Krásnovciach dňa 15.6.2022

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

OZNÁMENIE

o rozsahu výkonu starostu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
29.októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Krásnovciach
podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 3/2022 zo dňa  15.6.2022 určilo výkon funkcie starostu obce Krásnovce
pre nové volebné obdobie r. 2022 – 2026
v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu.

V Krásnovciach dňa 16.6.2022

Oznam o utvorení volebných obvodov

OBEC KRÁSNOVCE

o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
29. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Krásnovciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 3/2022 zo dňa 15.6.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo V Krásnovciach bude mať 5 poslancov, ktorí sa budú  voliť v 1 volebnom obvode.

V Krásnovciach dňa 16.6.2022

1 2 3 4 11