„Mestám a obciam zhasína nádej“ – protest 30.1.2023

Vážení obyvatelia,

Pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých  rozhodnutí vlády a to, čo v tomto období najviac potrebujeme, je rýchla a efektívna pomoc od vlády.

Zoznam odstupujúcich kandidátov

Zoznam kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Krásnovciach, ktorí sa vzdali kandidatúry

 

Volebný obvod č.1

č.4 Simona Paľovčíková JUDr., 29 rokov, policajtka, Hlas – sociálna demokracia

 

Údaje o kandidátoch, ktorí sa vzdali kandidatúry a údaje o kandidátoch, ktorých kandidatúru odvolala politická strana alebo koalícia zostávajú na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada

1 2 3 11