Smart riešenia pre IKT služby obce Krásnovce

Súbor zmlúv a príloh ohľadne projektu s názvom: Smart riešenia pre IKT služby obce Krásnovce

Poskytovateľ: Spoločnosť Alphabet group s. r. o.,
Strojárenská 11/C 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ: Obec Krásnovce


Zmluva o vytvorení SMART webového sídla, SMART mobilnej aplikácie pre inteligentné telefóny a SMART systému na hromadné rozposielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií a poskytnutí súvisiacich služieb

Hodnota: 960,00€ + 650,00€ + 650,00€ bez DPH

Zmluva na stiahnutie
Príloha č.1 na stiahnutie
Príloha č.2 na stiahnutie


Zmluva o poskytovaní servisných služieb, údržby a technickej podpory pre SMART systému na hromadné rozposielanie SMS správ, e-mailov a upozornení

Hodnota: 150,00€ bez DPH za rok

Zmluva na stiahnutie


Zmluva o poskytovaní servisných, podporných a súvisiacich služieb pre SMART webové sídlo

Hodnota: 250,00€ bez DPH za rok

Zmluva na stiahnutie


Zmluva o poskytovaní servisných služieb, údržby a technickej podpory pre SMART mobilnú aplikáciu pre inteligentné telefóny

Hodnota: 200,00€ bez DPH za rok

Zmluva na stiahnutie

1 2 3 30