Adresa pre doručenie oznámení týkajúcich sa referenda

OZNÁMENIE

Obec KRÁSNOVCE oznamuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Referendum konané 21.1.2023:

email: krasnovce@minet.sk