Oznámenie o počte poslancov

OBEC KRÁSNOVCE


 

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Krásnovciach, podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 12/2018 zo dňa 9.8.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Krásnovciach bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Krásnovciach dňa 10.8.2018