Oznámenie o počte obyvateľov

OBEC Krásnovce

 


 

OZNÁMENIE

o určení počtu obyvateľov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obec Krásnovce podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona SNR č. 180/2014 Z.z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 ku dňu 10.8. 2018 v Obci Krásnovce je  644  obyvateľov.

V  Krásnovciach dňa  10.8.2018