Adresa pre doručenie oznámení týkajúcich sa volieb

OZNÁMENIE

Obec KRÁSNOVCE oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí

urad.krasnovce@minet.sk

a o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

urad.krasnovce@minet.sk

ktoré sa budú konať 29.10.2022.