Archív

Územný plán obce

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke
Požičiavateľ: Slovenská republika – Štatistický úrad
Vypožičiavateľ: Obec Krásnovce
Predmet: koncové zariadenie a SIM karta

Dokument na stiahnutie