Archív

Územný plán obce

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Budúci oprávnený: Ing. Martin Novák a Mgr. Henrieta Nováková
Budúci povinný: Obec Krásnovce
Cena: 0€

Dokument na stiahnutie